GEARWURK is een jong, dynamisch en professioneel accountantskantoor, opgericht in 2015 door Jan Lolke Dijkstra RA. Wij zijn gevestigd aan Het Knobelsdorffplein 14 in Drachten en het helperpark 304 in Groningen. De vertrouwensband met onze cliënten, gebaseerd op persoonlijk contact en oprechte betrokkenheid, vormt de basis voor onze dienstverlening.

 


 koffie   Samen   contact  

 

Samenwerken aan een gezonde bedrijfsvoering


Fullservice accountantskantoor
Samenwerken
  Full service
     
Onze dienstverlening richt zich op de ondernemer van vandaag die vooruit kijkt en nadenkt over de dag van morgen. Gearwurk werkt samen met haar cliënten aan een gezonde bedrijfsvoering en aan goede bedrijfsresultaten om daarmee de basis te leggen voor de continuïteit van de ondernemingen van haar cliënten. Als het nodig en gewenst is schakelen wij daarbij andere (zakelijke) dienstverleners in.   Gearwurk is een fullservice accountantskantoor. Wij kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van dienst zijn met financiële en strategische advisering, accountancywerkzaamheden, fiscale dienstverlening, het verzorgen van de salarisadministratie en andere administratieve werkzaamheden.


Samenwerkingspartner Syntacc

 

Vaste prijzen voor overeengekomen werkzaamheden

     
Syntacc
  vaste prijzen
     
Door de inbreng van onze samenwerkingspartner Syntacc kunnen we breed opereren. Adviseren in en verzorgen van overnames, fusies, fiscale zaken, financieringen, herstructureringen, reorganisaties, bedrijfsopvolgingen en insolventiebegeleidingen zijn disciplines die wij beheersen en aan kunnen bieden.   Bij Gearwurk – accountants & advies ligt de focus volledig op de ondernemer. Dit waarborgen wij door het hanteren van vooraf afgesproken vaste prijzen voor de overeengekomen werkzaamheden. Hiermee onderscheiden wij ons van de grote(re) kantoren waar naar onze mening persoonlijk contact en oprechte betrokkenheid inhoudsloze begrippen zijn geworden als gevolg van de eenzijdige focus op declarabele uren.     

Samenwerking met cliënten en leveranciers

 

Gearwurk is Fries voor samenwerken


 
clienten
  gearwurk

 
Overigens beperkt het samenwerken zich niet uitsluitend tot onze cliënten. Ook met onze leveranciers en andere (zakelijke) dienstverleners streven wij naar samenwerking, met als uiteindelijke doel onze cliënten de best mogelijke dienstverlening te bieden.  

De naam Gearwurk is afgeleid van het Friese woord ‘gearwurkjen’ dat ‘samenwerken’ betekent. Deze naam is gekozen om twee redenen:

Een Friese naam voor de onderneming ligt voor de hand. Oprichter Jan Lolke Dijkstra is in zijn denken en doen ‘in oprjochte Fries’. Daar is hij trots op en dit heeft hij tot uitdrukking willen brengen in de naam van zijn onderneming.