Nieuws

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf
7 november 2023
Een werkgever mag zijn bedrijf sluiten, maar de rechter toets of dat reden kan zijn voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst.
Belastingplan 2024 gewijzigd
3 november 2023
Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken
31 oktober 2023
Wat verandert er per 2024 in de btw-aftrek bij uitgaven voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken?
Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024
26 oktober 2023
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Tegelijk voert het kabinet het minimumuurloon in.
Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling
24 oktober 2023
Familiebedrijven hebben een alternatief voor de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling voorgesteld. Wat vindt het kabinet hiervan?
Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP
20 oktober 2023
Het kabinet heeft het wetsvoorstel dat werken met zzp-ers beter moet regelen in internetconsultatie gebracht.
Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten
17 oktober 2023
Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt een te hoge reiskostenvergoeding. Moet hij afrekenen op 30 juni als zijn contract wordt omgezet naar een
Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie
12 oktober 2023
Een werkgever zet een leidinggevende terug naar diens oude functie. De kantonrechter buigt zich hierover.
Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV
10 oktober 2023
In 2023 heeft een DGA zijn eigenwoningschuld aan de bank geherfinancierd bij zijn BV. Telt de eigenwoningschuld mee voor de beoordeling of de