Nieuws

Motie verlaging overdrachtsbelasting beleggers
12 juli 2024
Wordt de overdrachtsbelasting voor beleggers in vastgoed verlaagd?
Scholingsbudget en de gevolgen voor de loonheffingen
9 juli 2024
Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen als een werknemer recht heeft op een scholingsbudget?
Einde zelfstandigenaftrek en MKB- winstvrijstelling
4 juli 2024
Onder meer de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling komen niet best uit een evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid. Wat nu?
Einde handhavingsmoratorium zzp-ers per 1 januari 2025
2 juli 2024
Gaat de handhaving op schijnzelfstandigheid echt starten op 1 januari 2025?
Wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3
28 juni 2024
Wat is de laatste stand rond het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3, dat op 1 januari 2027 moet ingaan?
Subsidie praktijkleren 2023-2024 aanvragen
25 juni 2024
Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren.
Praktijkruimte hoort bij woning
20 juni 2024
Geldt voor een voormalige praktijkruimte bij een woning ook het verlaagde tarief van 2 procent?
Ontslag op staande voet na belediging werkgever
18 juni 2024
Als bedrijf stopt, scheldt werknemer met 28 dienstjaren de directeur uit in de groepsapp van het bedrijf. Ontslag op staande voet terecht?
Hoge Raad box 3-heffing discriminerend
14 juni 2024
Volgens de Hoge Raad neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk die de oudere box 3-wetgeving maakte niet weg.