Heeft u een klacht? Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht. Mocht dat echter niet tot een oplossing leiden of mocht om enige reden de voorkeur worden gegeven aan het indienen van een klacht, kan gebruik worden gemaakt van onze klachtenregeling.

Onze klachtenregeling vormt onderdeel van het door Gearwurk gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is in beginsel bedoeld voor cliënten van Gearwurk, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken. Voor nadere details over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar onze procedure klachtenregeling.

Een klacht kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar klacht@gearwurk.nl.

Na ontvangst van uw klacht zal u een ontvangstbevestiging van ons ontvangen waarna de klacht volgens onze klachtenregeling in behandeling zal worden genomen.