Onze fiscalisten zijn strategische sparringpartners die bekend zijn met u en uw onderneming en fungeren als klankbord. Wij structureren en stroomlijnen uw fiscale situatie waarbij wij er naar streven dat de opdrachtgever in hoofdlijnen onze dienstverlening begrijpt opdat deze zoveel mogelijk vruchten afwerpt.

 

Om u goed te kunnen adviseren, is het van belang ons te verdiepen in uw vraag met zowel een fiscale als juridische blik. Op die manier kunnen alle voors en tegens worden meegenomen in de overwegingen en komen wij tot een geïntegreerd fiscaal en juridisch advies.

 

NAAR JURIDISCH pijl-b

 

Belastingaangiften

Belastingaangiften worden zorgvuldig en in afstemming met u opgesteld. Onze belastingadviseurs verzorgen aangiften voor familiebedrijven, bestuurders/grootaandeelhouders, MKB-ondernemingen, ondernemers en particulieren.


 

Wij maken graag kennis met u

Bent u op zoek naar een accountant die graag toegevoegde waarde wil leveren? Wij nodigen u van harte uit een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

meer-info

Onze expertise gebieden zijn:


pijl Vennootschapsbelasting

 

pijl Inkomstenbelasting

 

pijl Btw (omzetbelasting)

 

pijl Overdrachtsbelasting

 

pijl Loonbelasting

 

pijl Erf- en schenkbelasting

 

 

Fiscale advisering


pijl-b Fiscale advisering bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames

 

pijl-b Fiscale advisering bij herstructureringen, fusies en splitsingen

 

pijl-b Fiscale advisering op het gebied van renteaftrek, verliesbenutting, e.d.

 

pijl-b (Voor)overleg met de Belastingdienst

 

pijl-b Begeleiding bij belastingcontrole en fiscale geschillen

 

pijl-b Fiscale bezwaar- en beroepsprocedures

 

pijl-b Fiscale advisering bij afwikkeling nalatenschappen

Onze fiscalisten

martine-oving

mr. MARTINE OVING
[MEER OVER MARTINE >>]

jos-kemperink

mr. dr. JOOST KEMPERINK

[MEER OVER JOOST >>]

ymi-j-laanstra

YMI LAANSTRA RB

[MEER OVER YMI >>]

Onze fiscale medewerker

sander-gerbrandy

SANDER GERBRANDY