GearWurk is een fullservice accountantskantoor. Onderdeel van het totaalpakket kan zijn dat wij de dagelijkse financiële administratie voor u verzorgen. Wij doen dit in een online administratiepakket, zodat u altijd en overal online toegang heeft tot uw administratie. Wij werken met de pakketten Reeleezee en Exact-online.

 

Actuele tussentijdse overzichten

Ieder kwartaal ontvangt u van ons een tussentijds overzicht met daarin de actuele stand in vergelijking met voorgaand jaar en zo u wilt, in vergelijking tot uw begroting. De tussentijdse overzichten worden visueel ondersteund door grafieken met daarin kengetallen over de ontwikkeling van uw onderneming.

 

Zelf uw administratie voeren

Voert u de administratie liever zelf? In dat geval lopen wij periodiek (maandelijks of per kwartaal) uw administratie door en attenderen u op mogelijke verbeterpunten en eventuele correcties. Ook in dit geval maken wij ieder kwartaal een tussentijds overzicht waarin de actuele cijfers zijn opgenomen.

 

Aangiften omzetbelasting

Het periodiek opstellen en indienen van de aangiften omzetbelasting kan onderdeel uitmaken van de administratieve dienstverlening. Wij zorgen er voor dat uw aangifte omzetbelasting tijdig bij de Belastingdienst aangeleverd wordt en u ontvangt een afschrift van de door ons opgestelde en ingediende aangifte omzetbelasting.

 

Adviesgesprekken vormen een belangrijke toegevoegde waarde

Bij ons staat de advies- en vertrouwensrelatie met onze cliënten voorop. Deze relatie ontstaat vanuit persoonlijk contact en oprechte belangstelling. Wij vinden het belangrijk dat beide partijen investeren in een succesvolle samenwerking. Periodieke adviesgesprekken hebben wij daarom standaard opgenomen in onze werkwijze.

Wij maken graag kennis met u

Bent u op zoek naar een accountant die graag toegevoegde waarde wil leveren? Wij nodigen u van harte uit een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

meer-info